MIKROKAPSUłka
Mikrokapsułka to mały pęcherzyk zwany liposomem. Składa się on z otoczki zbudowanej z podwójnej warstwy cząsteczek fosfolipidów, tak jak komórki ciała. Wewnątrz mikrokapsułek znajduje się roztwór, w którym zawarte mogą być różne witaminy, minerały, ekstrakty roślinne lub inne składniki odżywcze. Otoczka mikrokapsułek zwiększa stabilność składników odżywczych i ułatwia ich dostęp do komórek jelitowych.
Absorpcja - wchłanianie substancji zamkniętych w liposomach jest wydajniejsze niż w przypadku substancji nie będących w tej formie. Lepsze przyswajanie składników zamkniętych w liposomach wynika z ich rozmiaru oraz budowy otoczki - podwójnej warstwy fosfolipidów.
Rozmiar liposomów jest do 100 razy mniejszy niż komórki, więc nie wymagają one dalszej mikronizacji, są gotowe do bezpośredniej interakcji z komórkami.

Otoczka liposomalna składa się ze składników będących odpowiednikami składników błony komórkowej – fosfolipidów. Gdy liposom zbliża się do błony komórkowej, komórka rozpoznaje fosfolipidy jako składnik odżywczy, w wyniku czego liposom jest wciągany do wewnątrz lub po prostu łączy się z błoną komórkową, uwalniając swoją zawartość bezpośrednio do komórki.

Absorpcja/wchłanialność składników odżywczych jest wielokrotnie skuteczniejsza niż ich formy podstawowej.
Skuteczna technologia wchłaniania
Dzięki technologii efektywnego wchłaniania - Miosol® różne niestabilne, nierozpuszczalne substancje mogą być zamykane w liposomach i tym samym chronione przed utlenianiem i degradacją przy zachowaniu ich właściwości funkcjonalnych.

Warstwa fosfolipidowa jest jak membrana ochronna, która zapobiega swobodnemu przepływowi substancji z wnętrza liposomów na zewnątrz lub odwrotnie.